>> Systemopdateringer / September 2018

September 2018

Indholdsfortegnelse

  Release note Q3 2018

  Q3-2018 releasen af Microbizz udkommer tirsdag den 4. september, og vi vil her fortælle om de funktioner, der introduceres i denne version.

   

  Automatisk registrering af afspadsering

  Det er nu muligt at få systemet til automatisk at registrere afspadsering, via det indbyggede kontosystem.

  For at anvende dette, skal der først oprettes en konto til at registrere afspadseringen, hvilket gøres under ”Indstil-modulet”, ved at vælge konti fra menuen ”Indstillinger”.

  Kontoen skal oprettes på brugere, og føres i tid, som angivet herunder:

  AA - 1

  Når kontoen er oprettet, kan man indstille den automatiske registrering af overtid. Dette gøres i ”Brugermodulet”, ved at vælge ”generelt” i menuen ”Indstillinger”.

  123456

  Her vælger man blot den konto, hvor man ønsker at registrere afspadsering, og man har ligeledes mulighed for at angive nogle yderligere indstillinger.

  ”Registrer også undertid” – Som udgangspunkt registreres kun optjening af afspadsering. Hvis muligheden ”Registrer også undertid” markeres, vil der automatisk blive trukket afspadsering, såfremt medarbejderen ikke opnår sin normerede tid på én dag.

  ”Registrer kun på arbejdsdage” – Hvis denne mulighed er markeret, registreres der kun afspadsering på de dage, der er markeret som ”arbejdsdag” i planmodulet. Øvrige dage indgår aldrig i beregningerne.

  Funktionen virker ved at sammenligne medarbejderens registrerede tid, med medarbejderens normerede tid, som angivet på brugerkortet. Hvis medarbejderen afviger fra den normerede tid, vil dette automatisk blive registreret på afspadseringskontoen.

  Afspadseringskontoen findes på den enkelte brugers brugerkort, under fanebladet ”konti”, hvorfra man naturligvis også kan ajourføre kontoen manuelt.

  Til samlet afrapportering kan rapport O20 anvendes.

   

  Ej faktureret

  Når man fakturerer opgaver, kan man vælge, at opgaven ikke skal faktureres, hvilket sker ved at trykke ”fakturer ej”.

  Hvis man gør dette, vil vi fremover markere de timer og varelinjer, der er på opgaven med ”afvist” i kolonnen ”faktureret” for at indikere, at denne ikke er blevet faktureret på baggrund af brugerens valg.

  abc
  Det vil sige, at der er tre muligheder i denne kolonne:

  ”Afventer” – betyder, at der endnu ikke er taget stilling til linjen med hensyn til fakturering.

  ”Håndteret” – betyder, at linjen er håndteret og dette ledte til fakturering.

  ”Afvist” – betyder, at linjen er håndteret, men der blev valgt ikke at fakturere.

   

  Link fra faktura til opgaver

  Når man betragter en faktura i systemet, er der nu fra fakturakortet, kommet link til alle de opgaver, som fakturaen vedrører, således at man hurtigt kan klikke sig ind på disse:

  7474

   

  Automatisk lukning af dagseddel

  Det er nu blevet muligt automatisk at få systemet til at lukke og/eller godkende dagsedler, såfremt dette ikke er blevet gjort manuelt inden for et antal dage.

  Dette indstilles i timemodulet ved at vælge ”Generelt” fra menuen ”Indstillinger”.

  585858

  Her indstiller man efter, hvor mange dage man ønsker hhv. automatisk at lukke og hhv. automatisk at godkende dagsedler – i systemet.

  Helt nederst kan man indstille hvilke brugere, denne automatik skal gælde for. Om det er alle brugere eller kun brugere, der har indstillet deres tidsregistrering til ”automatisk”.

   

  Tillæg på faktura

  Såfremt man har faste tillæg på sine fakturaer, er det nu blevet muligt automatisk at få påført disse i Microbizz.

  Tillæggene oprettes i fakturamodulet ved at vælge ”Fakturatillæg” fra menuen ”Indstillinger”.

  tertertre

  Der er to typer tillæg.

  ”% af total” – dette beregner en procent af fakturatotalen og lægger dette på som en produktlinje.

  ”Tilføj produkt” – denne tilføjer et fast afgift-produkt på fakturaen.

  Man kan ligeledes markere, om tillægget skal tilføjes automatisk.

  For at tilføje et tillæg som ikke er automatisk, er der nu en knap til dette formål på fakturaen.

  0909

   

  Navngivning af aktioner

  Aktioner på skemaer er en meget populær funktion i Microbizz og benyttes i stor stil af mange kunder.

  En udfordring har dog været, at hvis man på et skema har mange aktioner af samme type, så har man hidtil ikke kunne se forskel på dem, hvilket har været en udfordring, hvis man skulle redigere en bestemt aktion.

  Det er derfor nu blevet muligt at give aktionerne en individuel titel, så man kan kende forskel på dem.

  08080

  Dette gøres blot ved at udfylde feltet ”Titel” når man redigerer funktionen.

   

  Hurtig-redigering af personer

  Når man har et personfelt i systemet, har det længe været muligt at oprette en ny person – direkte via et ikon ved siden af feltet.

  For personer er denne funktion nu udvidet, således at man også kan redigere en person uden at forlade det skærmbillede, man er på.

  Dette er indikeret ved at opret-ikonet, nu er ændret til et redigerings-ikon.

  Hvis personfeltet ikke er udfyldt (eller er udfyldt med ugyldige data), vil der blive oprettet en ny person, men hvis personfeltet allerede er udfyldt med en person, vil et klik på redigeringsikonet nu redigere denne person.

  09090

  For at skabe sikkerhed om, hvilken operation man er i gang med, vises der en kort ledetekst, der tydeliggør, om man er ved at oprette en ny person eller redigere en eksisterende.

  Hvis vi får god feedback på denne funktion, vil dette blive udbredt til yderligere objekttyper.

   

  Flyt varelinjer imellem opgaver

  På linje med at timer kan flyttes fra en sag til en anden, så er dette nu også muligt for varelinjer.

  787888
  Dette gøres meget let ved at markere en række varelinjer på en sag, og herefter vælge ”Flyt til anden opgave” i barren over listen.