>> Systemopdateringer / September 2017

September 2017

Indholdsfortegnelse

  Release notes – q3 2017

  Vi nærmer os nu Q3-releasen af Microbizz, som vil blive tilgængelig natten til den 4. september 2017.

  Da vi har erfaring med, at mange af vores kunder påbegynder arbejdet tidligt, og evt. vil have spørgsmål til den nye udgivelse, åbner vi vores supporttelefon allerede kl. 7:00 mandag den 4. september og sidder klar til at svare på eventuelle spørgsmål.

   

  Justering af priksystemet

  Advarsler eller ”priksystemet” er en af de funktioner i Microbizz, som mange af vores kunder er glade for. I ”priksystemet” kan man let se, hvad der mangler at blive gjort og dermed holde øje med sit team, og om de gør de ting, de skal.

  advarsel

  For dem, der ikke er bekendt med priksystemet, går det ud på, at der vises en prik for enhver udestående systemhandling. Det kan f.eks. være opgaver, der er gået over deadline, telefonopkald der skal udføres, eller timer der skal godkendes osv..

  En rød prik repræsenterer et problem, dvs. at en deadline er overskredet.
  En gul prik repræsenterer ting, som gerne skal finde sted i dag eller inden for nærmeste fremtid – f.eks. en deadline, som er lige ved at blive overskredet.
  Når handlingerne, som prikkerne refererer til, udføres, bliver prikken grøn for at indikere, at problemet er løst.

  I denne Microbizz release, har vi lavet en række ændringer, der gør dette priksystem mere intuitivt at anvende.
  For det første har vi lavet en tydeligere opdeling af, hvilke prikker man ser – om det er nogle, der relaterer til én selv, eller om de er relateret til en anden medarbejder.
  Herudover har vi også omskrevet alle tilhørende tekster, så det nu er mere tydeligt, præcis hvad der forventes i forbindelse med prikken – om man f.eks. skal lukke en dagseddel eller lignende.
  Til sidst har vi arbejdet med, hvem der får vist givne prikker, således at vi f.eks. for teamledere, kun viser prikker, som er relevante for dem.

   

  Samlet gennemgang af alle nyheder i q3 release

  Dokumenter og skemaer

  Automatisk filnavn

  Når man opretter/redigerer et skema, kan man nu vælge et automatisk format for filnavn, således at man er sikker på, at systemet foreslår et fornuftigt filnavn hver gang.

  skemaer

  Bedre billedkvalitet ved feltplacering

  Når man placerer felter på en PDF, er billedkvaliteten af denne PDF nu bedre – især i situationer, hvor PDF’en består af et billede – såsom en indscanning.

  Sikkerhed v. formularudfyldelse

  Når man udfylder en formular via web-systemet, spørgers der nu om en bekræftelse, hvis brugeren forsøger at navigere væk fra dette uden at gemme.

  Billeder fra skema på ekstranet

  Hvis man gemmer et billede på en opgave, vises billedet nu på ekstranettet, såfremt opgaven vises på ekstranettet. Dette kan dog justeres fra skema-aktionen.

   

  Diverse

  Farve på dropdown-tillægsfelter

  Vi har rettet en fejl, der gjorde, at farvevalgene ikke fungerede, når man skulle farvelægge muligheder i en dropdown.

  Søg og/eller multirediger

  Tidligere har man kunnet markere, om et tillægsfelt skal være søgbart. Dette havde den bi-effekt, at det også blev taget med i multi-redigeringsskærmbilledet.
  Vi har nu udskilt denne indstilling, således at man godt kan markere, at et felt skal tages med i multi-redigering, uden at det også er søgbart (eller omvendt).

  multi red

  Checkbokse i multiredigering

  Interfacet til multiredigering af checkbokse er rettet, således at man nu kan vælge også at lade felterne være uberørte.

  Gem for alle

  Når man anvender funktionen ”Gem for alle” til at gemme kolonner i en visning, så gemmes en evt. gruppering af felterne nu også.

  Individuelle kolonnevalg på startside

  Hvis man har flere lister af samme type på en startside, så er det nu muligt individuelt at vælge kolonner til hver af disse, frem for at kolonnevalget gemmes for samtlige lister.

  Rettighedsstyring af arbejdsområder

  Det er nu muligt at rettighedsstyre arbejdsområder, så man kan udvælge, hvem der kan vælge forskellige arbejdsområder.

  Forbedring af prik-systemet

  Priksystemet er blevet forbedret således, at teksterne er lettere at forstå, samt at man nu kan skelne imellem egne og andres prikker.

   

  APP

  Bedre besked-del

  Besked-delen i app’en grupperes nu efter afsender/modtager, således at det fremstår som en konversation.

  Bedre log

  Vi har opdateret loggen, så det er lettere at forstå præcis, hvad som ligger i kø i app’en.

  Opgaver uden virksomhed

  App’en respekterer nu, hvis man har indstillet, at opgaver ikke må oprettes uden en tilknyttet virksomhed.

   

  EDI

  Indlæsning af varelinjenoten

  Hvis en indgående EDI-fakturalinje indeholder en note, så importeres denne nu også i Microbizz.

   

  CRM

  Blokering af underleverandør

  Når man blokerer et CRM-objekt, vil man modtage en fejl, hvis man forsøger at anvende denne virksomhed som underleverandør.

  Rettighed til at udfylde skema

  Vi har oprettet en ny rettighed – rettigheden til at udfylde et skema.

  forms

  Filtrer virksomhed ang. unit

  Det er nu muligt at filtrere virksomheder ud fra, om de har units, der matcher givne filtre.

  Varenr. under priser

  Fanebladet varenr. er blevet integreret under fanebladet priser.

  varenr

   

  RAPPORT

  Salary

  Før viste denne rapport, om en hel dag var godkendt mht. timer. For virksomheder, der godkender enkelt-registreringer, vil denne rapport nu vise, om hver enkelt registrering er godkendt (og af hvem).

  salaryrapport

  Skema-statistik

  Skema-statistik fungerer nu også på dato-felter.

   

  OPGAVER

  Foreslået planlægning

  Vi har rettet en fejl, der gjorde, at man altid fik en foreslået planlægning, inden man kunne gemme en planlægning. Dette var uhensigtsmæssigt, hvis man vidste præcis, hvem man ville planlægge.

  Gem opgave med ”fremmed” team

  Hvis man redigerede en opgave, som var tilknyttet et team, man normalt ikke kan vælge, så var det ikke muligt at gemme denne opgave uden at vælge et nyt team. Det kan man nu.

  Byer på projekter

  Byer bliver nu autoudfyldt ud fra postnummer på projekter.

  Tillægsfelter, projekter og underopgaver

  Når man anvendte tillægsfelter på underopgaver til projekter, var det ikke altid de ønskede tillægsfelter, der blev vist, hvis man valgte kun at vise felterne for udvalgte arbejdsområder. Dette er nu rettet.

  Check-ind via QR-kode

  Man kan nu ikke længere checke ind på en lukket opgave via en QR-kode.

  Bedre navneforslag

  Når man viser opgaver fra et filter på startsiden, så foreslår systemet nu et bedre navn til de forskellige bokse.

  Automatisk statusskift v. deadline

  Det er nu muligt at redigere en opgavestatus, så den automatisk skifter til en anden status, hvis opgavens deadline overskrides.

   

  LOKATION

  Gem ikke positioner

  For de kunder, som anvender en mobil enhed til at se, hvor medarbejderne er i marken, er det nu muligt at ”slå til”, at man ikke skal gemme historiske positioner, men kun den aktuelle position. Dette gøres ved at markere ”Gem ej historiske positioner” i GPS-indstillinger.

  gem his. pos

  Bemærk, at dette kun gælder løbende sporing fra en mobil enhed, og ikke f.eks. checkins eller sporinger fra dedikerede GPS-trackere i køretøjer.

  Aktiviteter på Atrack GPS-enheder

  For kunder, som anvender Atrack GPS-enheder, understøtter vi nu også avancerede monteringer, således at man kan forbinde køretøjets elektriske udstyr til GPS’en og efterfølgende se på kortet, hvor dette udstyr var aktiveret. F.eks. for en fejemaskine, her vil man kunne se på kortet, hvor kosten rent faktisk blev anvendt.

   

  SALG

  Multirediger opkald

  Det er nu muligt at redigere mange opkald samtidigt.

  multi v opkald

  Nedlæg opkald fra forsiden

  Det er nu muligt at nedlægge opkald fra forsiden.

  del. calls

   

  PLANLÆGNING

  Filtrering af planlægning

  Man kan nu filtrere på, om noget er planlagt til en given person.

   

  E-CONOMIC

  Kreditmaksimum

  Vi har rettet en fejl, der gjorde, at en kundes kreditmaksimum blev nulstillet ved synkronisering til Microbizz, såfremt man anvendte dette parameter i e-conomic.

  Kreditor/debitor

  Vi har justeret lidt på standardindstillingerne i oprettelse af virksomhed, således at man ikke ved et uheld kan komme til at gemme en kreditor som en debitor.

  Send altid produkter

  Det er nu muligt at indstille, at produkter skal sendes til e-conomic, idet de oprettes og ikke først, når de bruges første gang på en faktura (som det hidtil har været). Dette gøres ved at redigere indstillingerne for integrationen.

   

  TIMER

  Redigering af timer

  Det er nu muligt at redigere timer direkte på dagsedlen.

  Godkendelse af timer

  Hvis en bruger har et standard-team, så er det fremover kun en teamleder fra dette team, der bliver spurgt om godkendelse af brugerens timeseddel. (Hvis man kører med godkendelse af individuelle registreringer, så er reglerne herfor ikke ændret, dvs. at dem som er ansvarlige for opgaverne, stadig vil blive bedt om at godkende de tilknyttede timer).

   

  PLAN

  Altid syg-fejlmeddelelse

  En opfølgning på en fraværsdag fremstod med besked om, at medarbejderen havde været syg, uanset hvad fraværsårsagen egentligt var. Dette er nu rettet.

  Indbyggede typer og brugerdefinerede typer

  Alle registreringstyper i planmodulet er nu integreret i samme skærmbillede, for en bedre brugeroplevelse.

  plantyper

   

  PROCES

  Flere kliks på bekræftelse

  Vi har rettet en fejl, der gjorde, at man unødigt skulle klikke flere gange for at bekræfte visse aktioner.

   

  KALENDER

  Forkert gentagelse på ical

  Når man anvendte et ical-link til at dele sin kalender og havde en aftale, der gentog sig hver uge, men ikke om mandagen, så fremstod dette alligevel som om mandagen. Dette er nu rettet.

  Resurser som ikke anvendes

  Når der ikke anvendes resurser i kalenderen, så skjules disse fra interfacet, for en mere overskuelig brugeroplevelse.

   

  UDSTYR

  Flere rettigheder

  Udstyrsmodulet er nu udstyret med flere rettigheder, herunder f.eks. “Opret opgave på udstyr” mf..

  udstyr retti

   

  BRUGERE

  Brugertyper

  Hvis man ikke har oprettet brugertyper, så vises dette felt ikke på brugerkortet, for et bedre overblik.

   

  PÅMINDELSER

  Notifikation når opgave tilføjes til pulje

  Det er nu muligt at oprette en hændelse, når en opgave tilføjes til en pulje, således at man f.eks. kan få en push-besked, når dette finder sted.

   

  FAKTURERING

  Begrænsning i listevisning

  Vi begrænser nu antallet af elementer, der kan vises samtidigt på faktureringslisten, da nogle kunder oplevede, at systemet var langsomt.

   

  EDI

  “Kr. 0,- i salgspris”

  Det er nu muligt at angive, at varer importeret fra EDI-fakturaer, altid skal indlæses med en salgspris på 0,- frem for kostprisen + en avance.