>> Systemopdateringer / November 2016

November 2016

Indholdsfortegnelse

  November er lige om hjørnet, og dermed også en ny version af Microbizz. Vi benytter stadigt mere tid på at konsolidere vores produkt, baseret på hvad vi hører blandt vores brugere, og i denne måned har vi givet opgavestatus-systemet en overhaling, så man bl.a. kan rettighedsstyre dette, og sætte handlinger op baseret på hvilken status en opgave har.

  For dem der planlægger opgaver på en adhoc-rute, så har vi også udviklet et markant bedre skærmbilledet, der gør at man kan flytte rundt på opgaverne og på samme tid se ruten blive opdateret på kortet, således at man mere effektivt kan udføre planlægningen.

  Opdateringen finder sted natten til d. 7. november.

  Efterhånden som Microbizz bliver et større system øges kompleksiteten også, og det kræver mere tid at gennemteste det ordentligt. Så selv om vi ved at mange af vores kunder er glade for vores hyppige opdateringer, så ved vi også at første mandag i måneden, er blevet en mærkedag for andre kunder, hvor man lige skal holde øje med om systemet nu opfører sig på en ny måde eller om der er en enkelt fejl der er sluppet igennem nåleøjet. For at kunne vedblive med at levere software af høj kvalitet, annoncerer vi derfor at fra 2017 vil vi overgå til kun at have systemopdateringer en gang i kvartalet. Med disse længere horisonter kan vi bl.a. afsætte længere testperioder før release og vi kan tage større projekter i en enkelt arbejdsgang.

  Helt konkret betyder det at næste opdatering efter december-versionen, så bliver første mandag i marts 2017.

  I sidste måned varslede vi nedetid d. 4. og 6. november. Vi kommer alligevel ikke til at gøre brug af disse vinduer, og afvarsler derfor igen.

  0.1 GENERELT OG STARTSIDE

  Rettet en fejl der gjorde at SMS-kommunikationen kortvarigt ikke virkede.
  Rettet en fejl der gjorde at gentagelser hvert 4. og 5. år ikke fungerede optimalt.
  Opgavefelter, CRM-felter og andre felter som bruges til at angive data fra systemet, har nu fået markant bedre søgemuligheder, så hvis man f.eks. skriver “virksomhedsnavn by”, så kan den finde den filial af virksomheden der ligger i den angivne by.
  Når man redigerede et skema med et påkrævet billed-felt, så blev man effektivt tvunget til at udskifte dette billede med et nyt. Det behøves ikke længere.
  Hvis et team ikke kan se en overmappe (under filer), så kan de heller ikke have tilladelse til at se en undermappe under denne overmappe. Interfacet reflekterer nu bedre dette.
  Standardfilstrukturer oprettes nu med det samme, og ikke først når man betragter fil-fanebladet for første gang.
  Når man gemmer kolonner for alle brugere, vil de nu også altid blive gemt for en selv.

  0.2 OPGAVER

  Hvis man fik et vareforbrug fra en EDI, og efterfølgende redigerede vareforbruget, så tabte linjen information om hvor den stammede fra. Det gør den ikke længere.
  “Send til rute”-skærmbilledet er blevet markant forbedret og viser nu ruten direkte på et kort imens man kan rykke rundt på punkterne. Algoritmen til at finde en optimal rute er ligeledes blevet bedre og kan tage højde for at en medarbejder ikke skal gå frem og tilbage over en vej.
  Når man vælger et Gantt-diagram i opgavesøgningen og trækker vinduet større, så bliver Gantt-diagrammet nu også ligeledes større.
  Påkrævede tillægsfelter, er nu ikke længere påkrævede, når man opretter en skabelon. De skal selvfølgeligt udfyldes, når man skaber en opgave fra skabelonen.
  Underopgaver på projekter, der faktureres for sig, vises nu særskilt nederst på projektsiden.
  Det er nu altid muligt at angive en færdighedsgrad på et projekt (hovedprojektet).
  Der er nu mulighed for at oprette, redigere og nedlægge planlægning, direkte fra planlægfanebladet på opgaver.
  Rettet en fejl der gjorde at hvis flere brugere er checket ind på en opgave, så vises kun en enkelt af disse på opgavekortet.
  Det er nu muligt at definere hvilke felter man ønsker på den funktion der tidligere hed skift status.
  Det er nu muligt at klikke på udvalgte felter på opgavekortet og redigere disse direkte.
  Statussystemet er blevet opdateret, således at man nu kan definere en del hændelser baseret på opgavens nuværende status – det er ligeledes blevet muligt at rettighedsstyre status’er, så man kan vælge hvem som kan sætte en given status på en opgave.

  0.3 UDSTYR

  Det er nu mulig at gemme en NFC-fil fra udstyr, således at man kan skrive et NFC-tag via en ekstern applikation.

  0.4 PLANLÆGNING

  Det er nu muligt at lave specielle filtre, som kan anvendes i planlægningsmodulet til at vælge hvilke opgaver man har i sidebaren.

  0.5 EKSTRANET

  Rettet en fejl der gjorde at billeder i spørgeskemaer, ikke blev medtaget fra ekstranettet.

  0.6 FAKTURA

  Vi visualiserer nu evt. gebyrer på EDI-fakturaer.
  Rettet en fejl der gjorde at hvis man valgte “alle” under fakturaer, så var det alligevel kun igangværende der blev vist.
  Gjort fakturaboksen på forsiden, lidt mere brugervenlig mht. datointervaller.
  Det er nu muligt at redigere linje-kostpriserne, såfremt man ønsker dette (udvalgte integrationer).

  0.7 TIMER

  Det er nu muligt for en teamleder at registrere tid på en opgave der er lukket, men endnu ikke godkendt.
  Timer markeres nu med et ikon afhængigt af hvordan de er opstået, f.eks. checkin, manuelt registreret, automatisk registreret.
  Når man redigerer timer på opgaver, er det nu muligt at markere om disse har været fakturerede.

  0.8 CRM

  Vi har markant optimeret opbevaringsalgoritmen for mails og vedhæftede filer, således at vores kunder vil opleve at den samme mængde mail optager en del mindre diskplads, især hvis de samme filer rundsendes til flere personer.

  0.9 BRUGERE

  Forbedret lønudtrækket markant for dem som trækker løn ud til f.eks. Visma.
  Rettet en fejl, der gjorde at man ikke kunne vælge en bruger, hvis man valgte et datointerval i GPS-søgningen på over en dag.

  0.10 RAPPORT

  Rettet en fejl, der gjorde at nedlagt vareforbrug blev medtaget i brugerdefinerede rapporter.
  Hvis man sender en brugerdefineret person med email, så hvis rapporten omhandler “den aktive bruger”, så vil den aktive brugere blive tolket som modtageren af denne email.

  0.11 SUPPORT

  Man kan nu konfigurere (under sit brugerkort) om supportikonet skal blinke ved alle henvendelser, eller kun ved henvendelser på de tickets hvor man allerede er aktiv.
  Det er nu muligt at definere specifikke supportaftaler, og knytte dem til kunder.
  Det er nu blevet muligt at hurtigregistrere tid på supporttickets. Dette sker på ikonet til højre i ticket-skærmbilledet.

  0.12 SALG

  Rettet en fejl i budgetskærmbilledet der viste en sælgers total som 17.000.000 hvis den reelle total var højere. Budgettet blev dog gemt korrekt.
  Rettet en fejl der gjorde at man ikke kunne gemme et abonnement med en værdi på 1.000.000 eller højere, uden at fjerne tusindtalsseparatorerne.
  Det er nu muligt at angive at man ikke må ændre enheder på varer igennem systemet. Det betyder at enheden altid følger varenummeret.

  0.13 GPS

  Rettet en fejl der gjorde at GPS-serveren ikke kunne modtage data i samme hastighed, som GPS’en kunne afsende dem. Dette gælder kun “ægte” GPS-enheder og ikke telefoner.

  0.14 APP V2.

  Hvis man underskrev i app’en og ville redigere sin underskrift, så blev det forrige input roteret 90 grader.
  Hvis en skabelon indeholdt produkter, og man oprettede en opgave fra denne skabelon fra sin mobilenhed, så blev produkterne ikke medtaget.
  Det er nu muligt at udfylde skemaer direkte fra app’en.