>> Systemopdateringer / Marts 2018

Marts 2018

Indholdsfortegnelse

  Release notes – Q1 2018

  App

  • Vi har rettet en fejl, der gjorde, at app’en ikke som udgangspunkt valgte standard-varelinjestatus’en, når man tilføjede en vare.
  • Måden at læse noter på er blevet forbedret. Nu kan den fulde note læses, uden at man skal forlade notelisten. Man trykker på noten for at folde den ud.
  • Man kan nu scanne NFC-tags med iOS. Bemærk dog, at man skal trykke ”læs NFC” fra app’ens forside for at aktivere læsetilstanden og bemærk også, at iOS ikke kan skrive et NFC-tag.
  • Det er nu muligt at gemme et skema til senere mere end en enkelt gang.
  • Det er nu muligt at indstille, hvad man vil have stemplet på billeder taget i app’en – f.eks. tidspunkt, geoposition osv.
  • Interfacet til at registrere tid, når man checker ud fra en opgave, er forbedret markant, især såfremt man ønsker at fordele tiden ud på flere arbejdsområder.
  • Læs mere om ny tidsregistrering på app´en.

  Brugere

  Der er nu implementeret politik og rettigheder i brugermodulet, mht. hvem der kan redigere hvilke brugere. Som udgangspunkt ændrer det ikke på den måde, systemet opfører sig på.

  CRM

  Det er nu muligt at oprette en virksomhed via CVR-nummer – uden at have et NN-Markedsdata abonnement.

  Economic

  Rettet en fejl, hvor lukkede konti blev importeret fra e-conomic til Microbizz.

  EDI

  • Hvis en EDI blev modtaget med en ugyldig betalingsdato, kunne den ikke eksporteres videre til e-conomic.
  • Vi har rettet en fejl, der gjorde, at når man under visse omstændigheder eksporterede en EDI til e-conomic, så fik man fejlen ”The VAT account does not exist”
  • Arbejdsgangen omkring godkendelse af EDI, er forbedret markant. Dette er dokumenteret i særskilt skrivelse.
  • Det er nu muligt at fremsøge EDI’er baseret på hvilken opgave, der er blevet tilknyttet.

  Ekstranet

  Hvis en person skriver en note på en opgave på ekstranettet, får den opgaveansvarlige nu en mail, uanset om vedkommende abonnerer på opgaven eller ej.

  Fakturering

  Man kan nu ikke længere nedlægge en bogført faktura fra Microbizz.

  Generelt

  • Vi har rettet en fejl, der gjorde, at når indtastningsforslag viste kategorier, kunne man ved en fejl også vælge disse kategorier og få overført til feltet.
  • Der er lavet en række nye funktioner ang. persondataforordningen. Disse er dokumenteret i særskilt skrivelse.
  • Felter, hvor man kan tilføje mere end ét stykke indhold, er nu blevet lettere at betjene.
  • Felter, hvor man skal tilføje en fil, taber nu ikke filerne, hvis der er fejl i den øvrige formular.
  • Når man laver nye tillægsfelter, så kan man nu også vælge, om de skal være synlige for f.eks. virksomhedstyper, der bliver oprettet i fremtiden.
  • Datobegrænsede lister viser nu som udgangspunkt alt data, hvis datamængden ikke overstiger 2000 linjer.

  Kalender

  • Det er nu blevet markant lettere at trække i aftalerne.
  • Når man markerer et møde som værende ”her”, er det nu muligt under indstillinger at angive, hvilken virksomhed i CRM, som repræsenterer ”her”. Adressen på mødet vil herefter tages fra denne virksomhed.

  Opgaver

  • Når man opretter en opgave fra CRM, overføres leveringsadressen nu til opgavens udførelsesadresse.
  • Vi har rettet en fejl, hvor der blev vist <html>-koder i mails fra opgaver.
  • Vi har rettet en fejl, der gjorde, at ruteplanlægningen ikke medtog brugerens startadresse, selv om man markerede for dette.
  • Det er nu muligt at redigere planlægning via en ”blyant” ved siden af planlægningen.
  • Når man sender en underleverandørmail, formateres overskriften nu på en måde, så den er kompatibel med mailintegration, dvs. at hvis underleverandøren svarer på mailen, så vil denne automatisk blive gemt under opgaven.
  • Vi gemmer nu historik for statusskift, så man kan se, hvordan en opgave har skiftet status.
  • Interfacet, til at vælge udstyr ind på opgaver, er forbedret markant.
  • Når man kigger på listen med vareforbrug, vises nu også en sum på kostprisen.
  • Det er nu muligt at importere gentagelser på opgaver via importfiltre.

  Person

  Det er nu muligt at lægge billeder ind på personer.

  Persondataforordningen

  Dette er dokumenteret i særskilt skrivelse.

  Proces

  Når man starter en unit, vil den med det samme forsøge at komme så langt i processen som muligt, dvs. at den tjekker sine betingelser med det samme – frem for at vente nogle minutter.

  Påmindelser

  Vi har rettet en fejl, der gjorde, at mails kunne blive forsinket op til et døgn, hvis man var i en tidszone vest for Danmark.

  Rapporter

  Vi har forbedret hastighed og hukommelsesforbrug for brugerdefinerede rapporter, så disse fungerer mere effektivt.

  Salg

  Tillægsfelter på et tilbud, som er gjort søgbare, fremkommer nu også i søgeskærmbilledet.

  Skemaer

  Der er nu kodet en grænse ind på maksimalt 1000 spørgsmål pr. skema

  Start

  Der er lavet en ny kioskvisning, som automatisk kan vise flere elementer samtidigt. Denne hedder ”multivisning” og vælges, når man konfigurerer sin kiosk.

  Timer

  Godkendelse af timer er blevet generelt forbedret. Dette er dokumenteret i særskilt skrivelse.
  Nyhederne i denne release findes under kapitlerne “Godkendelse af dagssedler” og “Andres dagssedler”