>> Systemopdateringer / Marts 2017

Marts 2017

Indholdsfortegnelse

  Release notes – q1 2017

  D. 6. marts udkommer vores første release i 2017, som ligeledes er første release i vores nye arbejdsgang med kvartalsupload.

  Baseret på inputs fra vores kunder, vil vi i denne anledning ligeledes gå lidt anderledes til vores release notes, hvor vi i stedet for at liste alle små tiltag og fejlrettelser, i stedet vil gå i detaljer med de største emner i udgivelsen.

  Udgivelsen bliver tilgængelig natten til d. 6. marts.

  I forbindelse med serveropgraderinger, så annoncerer vi nedetid hhv. tirsdag d. 21. marts og torsdag d. 23. marts, begge dage fra kl. 22:00 til ca. 23:30.

  Timer og vareforbrug på udstyr

  (Denne nye funktion kræver opgavemodulet og udstyrsmodulet)

  Især servicebranchen er interesseret i præcis hvor meget tid og hvilke produkter, der anvendes i forbindelse med enkelte stykker udstyr, så derfor har vi nu givet mulighed for at man i forbindelse med registrering af timer og varer på opgaver, nu ligeledes kan relatere dette til et stykke udstyr forbundet til denne opgave.

  For at anvende disse funktioner, så skal de kobles til på de enkelte udstyrstyper, hvilket gøres ved at redigere udstyrstypen og vælge hvad man ønsker at kunne registrere på udstyret.

  rel2017-q1-equipment-type-allow-parts-and-regs

  Herefter er det blot at knytte udstyret til opgaven, hvilket f.eks. kan gøres fra opgavekortet, som illustreret herunder.

  rel2017-q1-task-attach-equipment

  Dette giver nogle nye muligheder, hvor man nu, når man registrerer tid eller varer, ligeledes kan vælge om dette skal knytte sig til et af de stykker udstyr, som er en del af opgaven.

  rel2017-q1-task-add-hours-to-equipment

  rel2017-q1-task-add-product-use-to-equipment

  Hvis man vælger dette, så vil man ligeledes kunne se forbruget på udstyrskortet efterfølgende.

  rel2017-q1-equipment-hours-on

  SLA-system

  (Denne nye funktion kræver opgavemodulet)

  For nogle virksomheder, påhviler meget stramme krav om hvor hurtigt en given opgave skal løses, ofte målt helt ned i timer. For at assisterer med dette, er der derfor blevet udviklet en SLA-funktionalitet på opgaverne i Microbizz, der kan assistere med at sikre at denne type deadlines overholdes.

  SLA-systemet aktiveres under generelle indstillinger i opgavemodulet:

  rel2017-q1-task-enable-sla-system

  Dette giver et nyt menupunkt, kaldet SLA, i indstil-menuen, hvor man kan oprette de overordnede SLA-aftaler og definitionen af disse.

  rel2017-q1-task-create-sla

  En SLA-aftale har en titel, en varighed dvs. hvor lang tid man har til at løse opgaven, samt en angivelse af hvornår tiden bliver kritisk, hvilket gør at tidsfeltet vil blive markeret med gul, for at indikere at tiden er ved at rinde ud.

  Til sidst kan man også angive om SLA-aftalen skal respektere virksomhedens åbningstider.

  rel2017-q1-plan-company-work-week

  For at redigere virksomhedens åbningstider, er der tilkommet et interface kaldet åbningstimer i indstil-menuen, i plan-modulet, hvor man på samme måde som for en medarbejder, kan angive virksomhedens åbningstimer og om der evt. er helligdage der påvirker virksomheden.

  Når dette er sat op, er man klar til at anvende SLA-systemet.

  rel2017-q1-task-assign-sla

  For at aktivere SLA på en opgave, så kan den rette SLA blot vælges når man redigerer opgaven.

  rel2017-q1-task-sla-deadline

  Når en SLA er aktiveret, så viser den både en SLA deadline, samt en opgørelse af hvor mange timer, der er til at SLA’en udløber, således at man kan sikre at man overholder sine aftaler.

  Nye sprog

  Det er med glæde at vi kan annoncere at med den nye release, så er Microbizz også tilgængeligt på både finsk og norsk. Ønsker man at gøre brug af de nye sprog, så er det blot at vælge det under login. Såfremt man bruger en telefon, der er norsk eller finsk, så vil den automatisk begynde at anvende det lokale sprog.

  Nye gentagelser

  Vi har justeret vores gentagelsessystem, således at vi nu kan understøtte flere typer af gentagelser, hvor der er en del som har været efterspurgt af mange kunder.

  Indtil nu, så har vi kun kunnet understøtte eksplicitte gentagelser, dvs. at hvis vi skulle have en gentagelse hver 3. uge, så skulle vi vide præcis hvilke ugenumre der var tale om, hvilket gav nogle af vores kunder et problem ved årsskiftet, da ugerne her kunne ”hoppe”.

  rel2017-q1-repetition-running-weeks

  Vi har nu fået en gentagelse kaldet ”ugentligt, periodisk”, hvor man blot kan angive perioden og en startdato, og så vil gentagelsen løbe fra denne dato og så længe man ønsker det, uden at der sker sjove hop ved årsskiftet.

  rel2017-q1-repetition-weekly-selected

  En anden efterspurgt gentagelse, er ”ugentligt, udvalgte”, hvor det er muligt at prikke en række vilkårlige uger ud i løbet af året og lave en gentagelse på denne måde.

  Disse fungerer alle steder, hvor der anvendes gentagelser.

  Sammenlægning af fakturalinjer

  (Denne nye funktion kræver opgavemodulet)

  Når man valgte faktureringspolitik for en opgave, har vi haft en mulighed, der hed ”timeafregnet (summeret)”, der havde den specielle effekt, at den tog varelinjer som var lig hinanden (samme sats, samme varenummer) og lagde dem sammen til enkelte poster. Denne metode har været meget populær og det har derfor været efterspurgt at man også kunne anvende denne sammenlægning på andre faktureringspolitikker. Dette har vi nu efterkommet, således at man nu for alle faktureringspolitikker, kan vælge at disse skal summeres.

  rel2017-q1-task-consolidate-invoicing

  Dette betyder at vi har fjernet muligheden for at vælge ”timeafregnet (summeret)”, hvor man nu i stedet blot vælger ”timeafregnet” og sætter en markering i feltet ”konsolider fakturering”. Vi har automatisk konverteret vores kunders opgaver, så de står korrekt.