>> Systemopdateringer / Juni 2019

Juni 2019

Indholdsfortegnelse

  Fakturering

  Indstilling til registrering af salgspris

  Kostpris på arbejdsområdet beregnes og gemmes når der registreres tid i systemet.

  Salgsprisen er, indtil nu, blevet registreret ved fakturering.

  Som vist på billedet, er der nu lavet en indstilling i <FAKTURERING/INDSTILLING/LINJEUDTAGNING> menu, som giver mulighed for at ændre således, at salgspris beregnes ved oprettelsestidspunktet på lige fod med kostpris.

  Registrering af salgspris

  • Ved brug af en ældre integration og fakturering af kunde uden kundenummer, ville fakturalinjer forsvinde. De fejler nu i stedet, så det manglende kundenummer kan tilføjes
  • Indstillingen ”Separat faktura” som gælder for alle opgaver, som er oprettet, virkede ikke optimalt, men er nu blevet rettet
  • En ny funktion, som gør det muligt at vedhæfte filer til fakturaer gjorde faktureringen langsom. Tidligere hastighed er genoprettet.

  App

  • En fejl, som gjorde, at brugere kunne vælge et tomt arbejdsområde ifm. Tidsregistrering, er rettet

  Data

  • For at gøre det nemmere at importere er nye felter er blevet gjort tilgængelige i importfiltre

  Bruger

  • En rettighed er blevet justeret så en team leder kan tilføje nye medlemmer til eget team uden at være administrator

  Filsynk

  • En fejl bevirkede, at foldernavne ikke blev omdøbt når opgaver skiftede navn i Microbizz, er blevet rettet

  Opgaver

  Status og opgavetyper:

  Det er nu muligt at vælge hvilken status, som skal anvendes med forskellige typer opgaver.

  Det er en nytte funktion for kunder med mange statusser hvor det kan være svært for brugere at vælge den korrekte status.

  Status og opgavetyper

  • Det er nu muligt at tilføje en prædefineret tekst til underleverandør mail
  • Det er nu muligt at benytte ”multiredigér” funktionen i fanen <UNDEROPGAVER> på et projekt
  • Når der markeres flere opgaver på fanen <OPGAVE/SØG> er det nu muligt at vælge ”Mail til PDF”, som sender en mail, indeholdende en PDF, fra de udvalgte opgaver til forskellige modtagere
  • I forbindelse med søgning på opgaver er der en sektion vedr. ”Opgavetyper”.
   Der er nu tilføjet 2 nye valgmuligheder:

   • Projekt = Vis kun projekter
   • Projekt + U = Viser kun projekter og disses underopgaver
  • Ved planlægning af rute, er det nu muligt at dele den estimerede tid mellem antallet af brugere på ruten
  • Ved planlægning af rute, kan en specifik start adresse nu tilføjes
  • En fejl, som bevirkede, at filer ikke kom med fra underopgaver når et projekt blev oprettet, er blevet rettet
  • En fejl i automatisk ændring af status, som bevirkede, at systemet ændrede status i løbet af natten, er rettet
  • En fejl bevirkede, at lukkeskemaer ikke blev aktiveret når underopgaven blev lukket i websystemet

  Skemaer

  Opret PDF:

  Ved brug af aktionen ”Opret PDF”, er det nu muligt at vælge bruger felter fra objektet og den tilknyttede virksomhed, som prædefinerede modtagere.

  Opret PDF

  Personer

  • Når en person udfylder et skema (eksternt eller på ekstranet), gemmes skemaet under SKEMA fanaen på person kortet

  Plan

  • Layoutet på Plan statistik er blevet justeret, så det ikke længere overlapper tekst på siden

  Proces

  • Det er nu muligt at give units en nummerserie

  System

  Delte mapper:

  Det er nu muligt at oprette og dele en folder under en virksomhed. Det gør, at folderen, og filer i folderen, bliver synlige på alle opgaver, som er oprettet på samme virksomhed.

   Delte mapper

  Listevisningen ”Gem for alle brugere” og nye grupperingsmuligheder:

  Dette vedrører ”Kolonnemenuen” som tilgås gennem blyanten i øverste venstre hjørne.

  Funktionen ”Gem for alle brugere” vil nu over skrive alle brugeres indstillinger for kolonne opsætning på den specifikke listevisning.
  Funktionen er en hjælp til superbrugere, som nemmere kan opsætte relevant visning for systemets brugere.

  Der er tilføjet nye muligheder i ”Gruppér efter kolonne” funktionen for opgavevisning.

  Listevisning

  • I funktionen “Gem fil” fra en fil liste, vil filen blive hentet, men ikke åbnet i browseren
  • Tal, som vises i listevisning, er nu højre justeret

  Timer

  Ingen sidenummerering i <TIMER/SØG>

  Grundet udfordringer med listevisning er sidevalg fjernet og systemet vil i stedet huske positionen i listen som den var, før siden blev genindlæst.

  Ingen sidenummerering

  • Tid registreret fra app/API er nu synligt på <AKTIVITET> fanen
  • Hastighed ved søgning, redigering og godkendelse af timer er blevet optimeret