>> Systemopdateringer / Juni 2018

Juni 2018

Indholdsfortegnelse

  Release notes – Q2 2018

  Vi nærmer os nu Q2-2018 releasen af Microbizz, hvilken finder sted natten til onsdag d. 6. juni på grund af Grundlovsdag den 5. juni.

  Vi er opmærksomme på, at vores Q1-release desværre skabte udfordringer hos flere af vores kunder. Flere af systemændringerne i seneste release var meget markante og samtidigt meget centrale. Vi har nu indført en ny, overvåget procedure for introduktion af lignende systemændringer i fremtiden, som skal sikre, at det går langt smidigere med at tage den nye funktionalitet i brug hos vores kunder. Dette medfører blandt andet at:

  * Alle nye, markante systemændringer introduceres i et beta-program, som man aktivt skal vælge at tage i brug. På den måde kan man møde de nye funktioner i eget tempo.

  * Eksisterende funktionalitet tages ikke ud af drift i samme release som et sådan beta-program introduceres. På den måde kan man altid vende tilbage til et velkendt skærmbillede, såfremt man har udfordringer eller behov for yderligere information om nye systemændringer.

  Vi beklager de gener, den tidligere release har givet hos vores kunder, hvilket er ekstra ærgerligt set i lyset af, at vi generelt har modtaget positive tilbagemeldinger på den nye funktionalitet, efter den er blevet indkørt i virksomhederne.

  I Q2-releasen af Microbizz udbygger vi vores GDPR-funktionalitet, bl.a. baseret på tilbagemeldinger fra vores kunder i perioden siden seneste release – og på vores GDPR-seminar. Vi giver ligeledes mulighed for at ændre, hvordan helligdage skal håndteres på gentagelser og kommer også til at ændre på den mail-adresse vi anvender til at sende mails med.

  Ud over dette, indeholder releasen de sædvanlige fejlrettelser og mindre systemforbedringer, som gennemgået nederst i denne skrivelse.

   

  GDPR

  En af de ting, vi har fået tilbagemeldinger på, er, at det skal være lettere at indhente samtykke til databehandling via Microbizz. Selvom det er muligt at bygge denne funktionalitet via skemaer og mailudsendelser, har vi besluttet at bygge en dedikeret funktionalitet, som alle kan bruge, og som automatiserer processen så meget som muligt.

  Vi gør det derfor muligt at formulere sin generelle GDPR-tekst, der omhandler, hvilke data man indsamler, samt hvordan man behandler de data, direkte i Microbizz, og samtidigt markere, om man ønsker at udsende denne tekst til sine brugere, personer eller CRM-objekter, eller enhver kombination af disse.

  Microbizz sørger herefter for at udsende en mail, der udbeder accept af databehandlingen og registrerer, hvem der har accepteret.

  Der indbygges ligeledes versionsstyring, således at man kan opdatere teksten løbende, og Microbizz sørger herefter for at udbede bekræftelse på de nye tekster alle de steder, det er valgt.

  Vi udsender link til en video-guide til anvendelsen af denne funktion et par dage inden vores release.

  Ud over dette, har vi valgt også at udbrede persondata-funktionerne til brugermodulet og har tilføjet yderligere anonymiseringsfunktioner, bl.a. til sletning af mails parallelt med anonymisering.

   

  Gentagelser på helligdage

  Det er tidligere blevet muligt at angive på en gentagelse, at denne ikke skal forekomme såfremt den falder på en helligdag, hvilket blev opnået ved blot at springe gentagelsen over.

  Det var dog ikke ønskværdigt for nogle af vores kunder, der f.eks. havde månedlige opgaver, hvor det ikke gik at springe en hel måned over.

  Vi har derfor indført en indstilling, således at man kan vælge en anden opførsel. Denne opførsel vil vælge den førstkommende ikke-helligdag, frem for at springe gentagelsen helt over.

  Dette kan kobles til i indstillinger i planmodulet.

  q2

   

  Ny afsender på mails

  For at kunne opdage, hvis mails ikke når frem til modtageren, bliver vi nødt til at sende disse fra en @microbizz.dk mail-adresse. Vi har frem til dags dato anvendt adressen bounce@microbizz.dk, men ændrer fra denne opdatering adressen til no-reply@microbizz.dk, da undersøgelser har vist, at førstnævnte adresse har en større sandsynlighed for at blive forvekslet med spam-mails, i forhold til sidstnævnte.

  Hvis man har mail-regler i sin indbakke, der reagerer på disse mail-adresser, skal man derfor sikre at disse opdateres i forbindelse med den nye release.

   

  Fejlrettelser og systemforbedringer

   

  Ekstranet

  • Det er nu muligt at søge på opgavenumre på ekstranettet.
  • Det er nu muligt at fjerne billeder fra sider, uden at det er påkrævet, at der skal indsættes et nyt billede.
  • Man kan nu bede om, at ekstranettet husker éns login.

  Påmindelser

  • Vi har rettet en fejl, der gjorde, at påmindelser om deadlines på opgaver stadig blev udløst, selvom opgaven var lukket.

  Opgaver

  • Vi har rettet en fejl, der gjorde, at det ikke var muligt at indtaste en avance på 0 % på et budgetområde.

  App

  • Det er nu muligt at scanne NFC-tags med iOS. Grundet begrænsninger i operativsystemet, skal man vælge ikonet NFC inde i app’en, før man kan scanne et tag.
  • Det er nu muligt at vælge, hvad man ønsker stemplet på billeder i app’en, herunder dato & GPS-position. Dette gøres under app i indstil-modulet.

  Kalender

  • Det er nu muligt at angive en adresse på aftaler, der afholdes ”her”. Dette gøres under indstillinger i kalendermodulet.
  • Det er nu markant lettere at trække i aftaler for at gøre dem længere / kortere.
  • Kalenderen viser nu en advarsel, hvis man forsøger at lægge en aftale uden for en brugers normerede arbejdstid.
  • Exchange-synkroniseringen er væsentligt opgraderet mht. performance.

  Salg

  • Tillægsfelter i salgsmodulet kan nu gøres søgbare.

  Opgaver

  • Der er nu muligt at importere alle typer gentagne opgaver via et importfilter.Hvis der udsendes en mail til en underleverandør, som også har login til ekstranettet, vises nu et link til ekstranettet i mailen.Hvis man taster flere brugere i en gentagelse på en gentagen, fast opgave, vises de nu alle i visualiseringen af gentagelsen.
  • Vi har rettet en fejl, hvor fastpris-opgaver ikke forsvandt fra listen, selv om man trykkede ”fakturer ej”.
  • Vi har rettet en fejl, der gjorde, at man ikke kunne se feltet ”rekvisition”, hvis man ikke også havde rettigheder til at se opgavens nøgletal.

  CRM

  • Vi har rettet en fejl, der gjorde, at brugere der ikke havde adgang til CRM, stadig havde adgangen i app’en (selv om de ikke kunne se de tilknyttede virksomheder).

  Skemaer

  • Vi har justeret skærmbilledet omkring dannelse af PDF-filer, så det er lettere at forstå.

  E-conomic

  • Det er nu muligt at angive for en integration, at man vedr. betaling af EDI’er ønsker at anvende den information, der er angivet på kunden – frem for den, som er angivet i EDI-fakturaen. Dette gøres under opsætning af integrationen.

  Fakturering

  • Vi har rettet en fejl, der gjorde, at politikkerne for faktura og EDI blev blandet sammen.

  Grundsystem

  • Vi har rettet en fejl, der gjorde, at en bruger kunne se flere moduler end vedkommende havde adgang til. Adgangen blev dog blokeret, hvis man forsøgte at tilgå disse.
  • Det er nu muligt at søge med felter af typen multi-markering.

  Timer

  • Det er nu muligt at vælge, hvilken tilstand timesedlen skal efterlades i, når man anvender automatisk timeregistrering. Åben, lukket eller lukket-godkendt. Dette gøres under indstillinger for timemodulet.

  Startside

  • Det er nu muligt at skrive sine egne hjælpetekster på forsideboksene i systemet. Dette gøres ved at trykke på blyanten og vælge hjælpetekst. Herefter fremkommer et lille hjælpeikon, der viser, den tekst man har skrevet.
  • Vi har rettet en fejl, der gjorde, at ikke alle bokse kunne placeres på forsiden, hvis ikke man var teamleder for mindst ét team (heller ikke hvis man var administrator).

  Brugere

  • Vi har rettet en fejl, der gjorde, at knappen ”genaktiver” blev vist på aktive brugere.

  Person

  • Det er nu muligt at søge med filtre i person-modulet og ligeledes muligt at repræsentere en sådan søgning på forsiden. Der er ligeledes kommet en ”seneste”-menu i personmodulet.