>> Systemopdateringer / Juni 2017

Juni 2017

Indholdsfortegnelse

  Release notes – q2 2017

   

  Q2-releasen af Microbizz, vil blive tilgængelig natten til d. 6. juni 2017.

  Da vi har erfaring for, at mange af vores kunder påbegynder arbejdet tidligt og evt. vil have spørgsmål til den nye udgivelse, så vil vi som noget nyt åbne vores supporttelefon allerede kl. 7:00 tirsdag d. 6. juni, således at vi sidder klar til at svare på eventuelle spørgsmål.

  Vi gennemgår her et par af de største nyheder i den kommende release.

   

  Kundevendt SMS-funktionalitet

  Mange af vores kunder har haft et ønske om at kunne bruge systemets SMS-funktionalitet til deres egne kunder. Den funktionalitet kan vi nu tilbyde i den nye release.

  Først og fremmest er det nu muligt at lave SMS-skabeloner på linje med f.eks. HTML- og PDF-skabeloner, således at man ikke behøver at skrive de samme beskeder fra bunden hver gang. Dette gøres via modulet ”Indstil”, under ”Skabeloner”.

  SMS-funktion

  Den kundevendte SMS kan både bruges fra en opgave, hvor der nu findes en ny knap ”SMS”. Når man klikker på den knap får man mulighed for at sende en SMS direkte til den kontaktperson hos kunden, der er tilknyttet opgaven.

  Endnu mere interessant er dette også muligt at gøre fra planlægningsmodulet, hvor man kan trykke på et ”stykke planlægning” og dernæst vælge ”Send SMS”.

  SMS-funktion2

  Et vindue åbner herefter med en standardtekst, baseret på den udarbejdede skabelon, f.eks.:

  SMS-funktion3

  Man kan enten sende beskeden direkte eller redigere i den inden afsendelse.

  Når man har sendt beskeden på noget planlægning, markeres denne med et lille SMS-ikon for at indikere, at man har afsendt en SMS.

  Det er stadig muligt at ændre planlægningen, men i så fald kan man risikere, at der opstår uoverensstemmelse imellem den endelige planlægning og den SMS, der er udsendt.

  For at advare om dette, vil ikonet på planlægningen ændre sig til en advarsel, hvis man flytter planlægningen, efter man har afsendt en SMS. Dette er , for at indikere, at planlægningen nu ikke længere stemmer overens med den SMS, man har udsendt.

  SMS-ændret

  Man kan afsende en ny SMS, der stemmer overens med den redigerede planlægning – og advarslen vil forsvinde igen.

   

  Redigering af tidsregistreringer

  (GPS-funktionerne i Microbizz er konfigurerbare, så nedenstående funktioner er kun relevante, der hvor de funktioner er slået til)

  Microbizz har bygget på et princip om, at man ikke må redigere en eksisterende registrering på sin dagseddel, men at man må slette den eksisterende registrering og oprette en ny registrering, såfremt man ønsker at lave en ændring.

  Årsagen til dette princip har været, at en registrering ikke blot indeholder den registrerede tid, men også information om, at medarbejderen var på den korrekte lokation, da registreringen blev indskrevet. Hvis medarbejderen herefter frit kan redigere på tidspunkterne for registreringen, betyder det ligeledes, at lokations-registreringen pludselig ikke længere er troværdig.

  Det er dog også blevet tydeligt for os, at det er et irritationsmoment i vores kunders medarbejderes hverdag, at de ikke har mulighed for at redigere deres timer på en let måde, hvorfor vi har valgt at fravige vores princip.

  I første omgang betyder dette to ting i den mobile app:

  1) Det er fremover muligt at redigere en tidsregistrering direkte fra sin dagseddel. Det vil sige, at man nu kan ændre tidspunkter og varighed direkte uden først at skulle slette og herefter oprette igen.

  2) Det er ligeledes muligt, ved checkud at rette i det registrerede antal timer, dvs. at checkind-tiden nu kun er et forslag, som medarbejderen kan justere i.

  Dette betyder dog også, at hvis en medarbejder anvender en af disse to muligheder, så fjerner vi markeringen for korrekt GPS-position, dvs. en redigeret timeregistrering aldrig vil opnå det grønne GPS-ikon.

  Denne redigering påvirker dog ikke selve checkind informationen, så man vil altid kunne trække en rapport på medarbejderens checkind’s for at se de reelle tider.

   

  Opdateret filsynkronisering

  Det er muligt at synkronisere de filer og dokumenter, man har liggende i Microbizz til en bagvedliggende filserver, således at man let kan tilgå alle dokumenter lokalt, uden først at skulle føre dem frem og tilbage fra systemet.

  Denne filsynkronisering har baseret sig på FTP-protokollen, hvilket har haft den fordel, at det var en etableret protokol, som alle vores kunder kunne forventes at understøtte.

  Det har desværre også haft en række ulemper, bl.a. at FTP-serverne har været af forskellig kvalitet og at den eneste strategi for at opdage ændringer på vores kunders servere har været at gennemgå samtlige mapper på serveren. Dette har ledt til udfordringer, som at filer midlertidigt er forsvundet fra Microbizz, eller at det har taget mange timer for systemerne at synkronisere – især for kunder med store mængder filer.

  Vi har derfor valgt at udvikle vores egen serverkomponent, der kan ligge på kundens filserver og betjene filerne her. Dette giver en række fordele:

  • Bedre kvalitet. I og med vi selv leverer alt softwaren, så har vi fuld kontrol over softwaren og dermed kvaliteten af softwaren. Derfor vil vi ikke længere blive påvirket af problemer med tredjeparts-software, såsom en FTP-server af tvivlsom kvalitet.

  • Fuld support. Af samme anledning har vi også mulighed for at supportere hele vejen ned til filserveren. Før har vi ikke kunne supportere FTP-serverne, men nu vil vi kunne supportere vores egen klient.

  • Markant hurtigere performance. Da serverkomponenten hele tiden holder øje med filændringer, kan disse løbende kommunikeres med Microbizz-systemet, hvilket gør, at ændringer i det ene system kan spejles til den anden side med ét minuts varsel.

  Det er vores ambition at omlægge alle vores kunder til den nye serverkomponent, hvorfor vi over de nærmeste måneder vil tage kontakt til de kunder, der anvender filsynkronisering i dag og i samarbejde lægge en handlingsplan for overgangen til den nye komponent.