>> Systemopdateringer / December 2018

December 2018

Indholdsfortegnelse

  Release Notes Q4 2018

  Q4-2018 releasen af Microbizz er sat til at udkomme om aftenen tirsdag den 11. december, og vi vil her fortælle om de funktioner, der introduceres i denne version.

   

  EOL – dækningsgrad på faktura

  En EOL (End-Of-Life) annoncering, vedrører funktionalitet som fjernes fra Microbizz-systemet.

  1

  Vi vil gerne allerede nu gøre opmærksom på, at vi efter Q2-releasen i 2019 fjerner kostpris og dækningsgrad fra fakturaer i systemet. Årsagen er, at vores kunder løbende forveksler dette med kostpris og dækningsgrad på den opgave der ligger bag fakturaen. Funktionen skaber derfor mere forvirring end gavn.

   

  Nye tabelvisninger

  2

  En gennemgribende ny ting i systemet er, at alle tabelvisninger er blevet skiftet – de har både fået nyt udseende og ny funktionalitet.

  Det vigtigste element er, at alt håndtering af tabeldata, såsom sortering og bladring, nu er flyttet til klienten, hvor det tidligere lå på serveren. Dette betyder, at operationer såsom bladring i resultater og ændring af sorteringsrækkefølge, nu opleves markant hurtigere end tidligere.

  Ligeledes er der justeret i brugerinterfacet, således at man f.eks. kan trække kolonnerne rundt, hvis man ønsker en anden sortering frem for at skulle tilgå kolonne-menuen i blyantsmenuen.

   

  Ny Exchange-integration

  For de af vores kunder, der har tilkøbt Exchange-integration, tilbyder vi nu en opdateret version af denne synkronisering. Der er en række fordele ved den nye synkronisering.

  Hurtigere synkronisering.

  Synkroniseringen anvender vores nye Sync-arkitektur, der tilbyder tæt på realtime synkronisering. Det betyder, at der kun går kort tid, fra der foretages en ændring i det ene system til ændringen reflekteres i det andet system.

  Understøttelse af gentagelser (men ikke undtagelser).

  Synkroniseringen understøtter nu synkronisering af gentagelser begge veje, og synkroniserer nu også selve gentagelsen, hvor den tidligere kun synkroniserede forekomsten af gentagelser fra Exchange til Microbizz.

  Vi skal dog gøre opmærksom på, at den endnu ikke understøtter undtagelser til gentagelser, dvs. hvis man flytter en enkelt instans af en gentagen aftale, så synkroniseres dette ikke.

  Uendelig horisont.

  Hvor man tidligere skulle angive en horisont på X uger bagud og fremad for hvor langt synkroniseringen skulle kigge (og en længere horisont gav længere synkroniseringstider), så betragtes hele kalenderen nu, dvs. at selvom man opretter en aftale mange år ude i fremtiden, så vil denne blive synkroniseret.

  Adskillelse af serverinformation og brugerinformation.

  Serverinformation og brugerinformation er nu adskilt, således at den enkelte bruger kan ajourføre sit kodeord uden at få mulighed for at ændre i selve serverindstillingerne.

  Når du allerede har Exchange-integrationen, kan du automatisk opgradere den. Dette gøres via ”indstil-modulet” ved at vælge andre systemer, fra menuen ”integrationer”.

  3

  Ved at trykke på knappen ”Adopter nuværende Exchange-integration” vil man automatisk få konverteret sin integration til den nye model. Herefter vil man kunne administrere den på samme skærmbillede i listen nedenfor.

  Nye personer tilføjes til integrationen direkte fra deres bruger-stamkort.

  opdateret billede til release notes
  Her trykkes indstil… og der vælges Exchange fra menuen, der fremkommer.

  5

  I det næste skærmbillede taster brugeren sine login-oplysninger:

  …og kan efterfølgende, direkte teste om integrationen virker.

   

  Nyt skærmbillede til udstyrstyper

  I udstyrsmodulet har udstyrstyper fået sit eget stamkort frem for, at man blot ender i redigeringsskærmbilledet, når man redigerer en udstyrstype.

  6

  Fra dette udstyrstypestamkort kan man f.eks. se alt udstyr af typen, og det er nu også muligt at tilknytte filer til udstyrstypen, som efterfølgende vises som en virtuel folder på selve udstyret. Dette kan f.eks. anvendes til manualer og andre dokumenter, der er relevante for udstyr af den givne type.

   

  Branding af Microbizz

  Man har længe kunnet brande Microbizz med virksomhedens eget logo. Det er nu også blevet muligt at supplere med et personligt virksomhedsikon, hvilket er det ikon, der anvendes, hvis man laver bogmærker, og det der vises til venstre for fanen i browseren.

  7

  Ikonet skiftes i brugermodulet ved at vælge ”indstillinger” og herefter ”logo”.

  8

  Herfra kan tilføjes et ikon, der bør være kvadratisk og gerne i opløsningen 250 x 250.

   

  Sekundær tekst på produkter i app

  Når man betragter en liste i app’en af f.eks. opgaver, CRM-objekter eller lign., er det forskelligt fra kunde til kunde, hvilken information man har behov for at se i denne liste. Det er derfor, via systemet, muligt at konfigurere et eller flere felter fra objektet, som en såkaldt sekundær tekst, som er den information, der vises under objektets hovedtitel. Vi har nu udvidet denne funktion, således at dette også er tilgængeligt for produktlisten.

  Man indstiller den sekundære tekst i indstil-modulet, ved at vælge app fra indstil-menuen, og herefter fanebladet ”sekundær tekst”.

  9

   

  Uge-overtid i løn

  Hvis man anvender lønfunktionen i Microbizz til at skabe et løngrundlag, er det nu blevet muligt at beregne uge-overtid.

  Den hidtidige overtidsberegning har kun fungeret pr. dag, dvs. man har kunnet beregne overtid, hvis medarbejderen f.eks. har arbejdet over 8 timer på en dag.

  Denne tankegang er nu udvidet til også at omfatte en arbejdsuge, således at man kan beregne uge-overtid, såfremt medarbejderen f.eks. har arbejdet over 40 timer på en uge.

  Dette indstilles på selve lønmodellen, ved at udfylde felterne uge-overtid.

  10

  Som det ses, er der ligeledes mulighed for at have en splitsats, hvor der i ovennævnte eksempel tælles uge-overtid fra 40 timer, og så justeres sats efter yderligere 10 timer, dvs. 50 timer.

  Ugeovertiden kan så anvendes i lønreglerne med hhv. perioderne ”Uge overtid 1” og ”Uge overtid 2”.

  11