>> Systemopdateringer / Oktober 2016

Oktober 2016

Indholdsfortegnelse

  Så nærmer oktober sig, og hermed en ny version af Microbizz. Vi introducerer en række nye funktioner, herunder forholdsordre, som er en mulighed for at have flere faste notes-felter på et CRM-objekt, der kan beskrive forskellige faste emner, f.eks. hvad en medarbejder skal gøre i en given situation.

  For vores app-brugere, har vi også rettet en drilsk fejl, der gjorde at under visse omstændigheder blev en bruger ikke checket ud, selv om vedkommende anvendte checkud-funktionen. I denne forbindelse understreger vi samtidigt vigtigheden i, at få opgraderet sin app, da de fleste af de henvendelser vi får, vedrørende app’en, bunder I at brugerne anvender ældre versioner af softwaren.

  Vores hændelser på skemaer, er blevet meget populære blandt vores kunder, og vi tilføjer nu muligheden for at tilføje et vareforbrug, direkte via besvarelse af et spørgeskema, hvilket gør at man kan udløse et vareforbrug på en opgave, baseret på hvordan man besvarer et givent spørgsmål.

  Vi har også integreret SAML-autorisering med Microbizz, hvilket betyder at det er blevet muligt at integrere Microbizz med en ekstern login-tjeneste f.eks. Microsofts AD. Dette er dog i alle tilfælde et individuelt projekt, der kræver yderligere udvikling og opsætning, så det er ikke muligt blot at aktivere. Såfremt det har interesse, så anbefaler vi at man kontakter sin Microbizz-kontaktperson for yderligere information.

  Opdateringen finder sted natten til d. 3. oktober.

  Vi varsler allerede nu at i forbindelse med næste systemopdatering vil vi opgradere vores serversoftware på udvalgte servere. Dette betyder at fredag d. 4. november imellem 22:00 og 23:59, samt søndag d. 6. november imellem 22:00 og 23:59, kan systemet være utilgængeligt i perioder på ca. 20 minutter.

  0.1 GENERELT OG STARTSIDE

  Vi har justeret det visuelle udtryk i Microbizz en anelse. Bl.a. har vi gjort informationsboksen pink, således at man lettere opdager denne, og ligeledes gjort markeringen af det aktive menupunkt tydeligere. Vi har ligeledes reduceret antallet af farvenuancer, og gjort visse knapper en anelse mindre.
  Rettet en fejl i spørgeskemaer på et andet sprog, der gjorde at lokale tegn blev vist som “koder”.
  Rettet en sorterings-fejl, der gjorde at systemet generelt set kun betragtede de 15 første anslag når man sorterede.
  Fil-synkronisering fortsætter nu med at synkronisere opgaver, CRM-objekter osv. 2 dage efter de er lukkede / godkendte / nedlagte, frem for at stoppe med det samme, for at sikre at alle filer der tilføjes i lukke-øjeblikket når at synkronisere.
  Fil-synkronisering stopper nu først med at synkronisere en opgave, når denne også er godkendt. På den måde kan stadigt arbejde med filer under godkendelsen.
  Hvis man synkroniserer kalender eller email, og kodeordet for en af disse bliver ændret, så vil systemet nu aktivt spørge brugeren efter dette. Dette sker enten ved login, eller via mail, såfremt der er tale om en app-bruger.
  Det er nu muligt at importere indhold ind i tillægsfelter af typen adresse, fra importfiltre.
  Skemaer udfyldt fra den mobile app stemples nu med det tidspunkt de udfyldes, og ikke det tidspunkt hvor systemet modtager dem fra den mobile app (hvilket kan være anderledes pga. manglende dækning).
  Vi har speedet behandlingen af en række interne jobs op. F.eks. oplevede kunder, der modtager f.eks. opgaver via mail, at der kunne gå et markant tidsrum fra mailen ankom til opgaven blev oprettet.
  Når man vælger at et spørgeskema skal “svar til note”, så er det nu også muligt at vælge om denne note skal vises på ekstranettet.
  Det er nu muligt at tilføje et vareforbrug på en opgave baseret på besvarelsen af et spørgeskema, ved at oprette en aktion på dette.

  0.2 OPGAVER

  Det er nu muligt at markere en eller flere opgaver i et søgeresultat og markere: Vis i Gantt, for at få vist disse i et Gantt-diagram.
  Det er nu muligt at vælge hvordan emnet på emails skabt fra opgaver kan dannes. Dette gøres under indstillinger.
  Når man forsøger at slette et vareforbrug bedes man nu om at bekræfte dette.
  Tillægsfelter der er valgt til at blive medtaget i informations-mails vedr. opgaver, medtages nu også i mail til underleverandører.
  Når man opretter en opgave på et CRM-objekt, så placeres opgaven nu samme sted som CRM-objektet (hvor markøren er placeret) og ikke nødvendigvis på CRM-objektets påskrevne adresse.
  Hvis man valgte at gentagne, løse opgaver skal oprettes som nye kopier, så fulgte disse nye opgaver godkendelsesproceduren for adhoc-opgaver og ikke for gentagne, løse opgaver. Det gør de nu.
  Rettet en fejl der gjorde at man ikke kunne tilføje filer på lukkede og godkendte opgaver, selv om man var administrator.
  Feltet “separat faktura” er nu en del af opgaveskabeloner.
  Opgaver som vises på ekstranettet er nu tydeligere markeret.

  0.3 PÅMINDELSER

  Rettet en fejl der gjorde at intet input blev accepteret når man tildelte brugere under pligter.
  Det er nu muligt at se gennemførte påmindelser i påmindelsesmodulet – også mere end en dag efter de er gennemført.

  0.4 PROCES

  Skabt en speciel funktion til at starte units med faste intervaller. Man kunne også opnå dette med at skabe en cyklisk proces, men da mange ønsker at starte units med jævne mellemrum, er der nu designet en speciel funktion til dette. Den findes under menuen startere i procesmodulet.

  0.5 PLANLÆGNING

  Det er nu muligt at tilføje en bruger på “fulde dage”-planlægning.
  Hvis man valgte “alle”-fanebladet i planlægningen, så så man flere teams end man har rettighed til.
  Hvis man folder teams ind eller ud, under “alle”-fanebladet, så huskes dette nu på tværs af sessioner.

  0.6 EKSTRANET

  Hvis man viste udstyr på ekstranettet, så viste søgebilledet samtlige antal udstyr i de forskellige kategorier. Nu vises kun de antal udstyr, der er relateret til den kunde som er logget på ekstranettet.
  Det er muligt at angive at en opgaveside, også skal vise de opgaver hvor den virksomhed der tilgår ekstranettet, er underleverandør.

  0.7 FAKTURA

  Det er nu muligt at have en fakturaboks på startsiden, der viser aktive fakturaer for hurtigt overblik og tilgang.

  0.8 PERSON

  Det er nu muligt at anvende virksomhed og rolle-feltet når man laver layout på personer.
  En person tildeles ikke længere automatisk team og kontaktperson, når disse gemmes, da dette generelt var uønsket blandt vores kunder.

  0.9 CRM

  Når man bruger værktøjet til at vise hvor en given mail vil synkronisere hen, så forudser dette nu også når mails synkroniseres til opgaver.
  Det er nu muligt at angive forholdsordre på CRM-objekter. En forholdsordre er en fast note indenfor en given kategori, der også vises i app’en. Denne funktion kan benyttes til at notere standard-arbejdsgange / fremgangsmåder på CRM-objektet indenfor kategorier man selv opretter, f.eks. “alarmer”, “strømsvigt” osv.
  Rettet en fejl der gjorde at en virksomhed kunne blive oprettet to gange, hvis man dobbelt-klikkede på gem-knappen, når man anvender hurtig-oprettelse af CRM-objekter.
  Det er nu muligt at angive standard-indstillinger for felterne prospekt og virksomhedstype, når man opretter CRM-objekter. Dette gøres under indstillinger.
  Datoen for hvornår et CRM-objekt nedlægges, gemmes nu på objektet.

  0.10 BRUGERE

  Det er nu muligt at anvende politikker på brugermodulet.

  0.11 RAPPORT

  Det er nu muligt at lave brugerdefinerede rapporter med data fra planmodulet.

  0.12 PLAN

  Hvis en registrering i planmodulet modsvarer en arbejdsdag eller en ud-af-huset dag, og den samtidigt forventes at registrere timer på dagsedlen, så vil disse timer nu blive registreret.
  Når man laver en markering i planmodulet, og den valgte registrering forventes at registrere timer på dagsedlen, så bliver disse timer nu registreret – også selv om man laver planmarkeringen tilbage i tiden.

  0.13 APP V2.

  Android: App’en slukker nu GPS’en helt når denne ikke skal bruges, f.eks. udenfor arbejdstid, hvilket leder til betragteligt bedre batteritid.
  Rettet en fejl, der gjorde at man kunne checke ind på en virksomhed vha. en QR-kode, selv om man ikke havde ret til dette.
  Rettet en fejl, der gjorde at telefonen ikke opfattede at en bruger checkede ud, såfremt det ikke lykkedes telefonen at kommunikere dette til fjernsystemet, inden en ny synkronisering fandt sted.
  iOS: Rettede en fejl der gjorde at app’ens skærmbillede blev mindre, hvis man forsøgte at åbne en ukendt filtype.
  App’en vedbliver nu med at spørge efter opdateringer, for at sikre at brugeren rent faktisk opdaterer sin app.
  Det er nu muligt at sætte hjemsted for udstyr via dem mobile app.