Supportaftaler

 

Åbn supportaftaler i pdf: Produktbeskrivelse af supportaftaler

Som Microbizz kunde kan man få brug for support, som varetages af Microbizz Servicedesk. Her sidder personale, som er grundigt uddannet i Microbizz, klar til at modtage henvendelser fra Microbizz-brugere.

Alle Microbizz-brugere kan frit henvende sig til vores support via email eller via Ventu’s ekstranet. Her kan der stilles alle typer af support-spørgsmål.

Ønsker man at gøre brug af telefonsupport, er der mulighed for at indgå en udvidet supportaftale eller blive afregnet efter tidsforbrug.

 

Supportaftaler

Basis-aftale:

Service Desk er Ventus single-point-of-contact (SPOC). Det centrale kontaktpunkt mellem Ventu og Ventus kunder, og især Microbizz supportkontakter.

Udvidet aftale:

Service Desk er desuden omdrejningspunkt for håndtering af Microbizz relaterede hændelser (forstyrrelser eller potentielle forstyrrelser i tilgængeligheden af tjenester eller kvalitet) og for serviceanmodninger (ændringsønsker, kursusbestillinger og bestilling af konsulentbistand).

Afregnet efter tidsforbrug:

Ønsker man ikke en udvidet supportaftale, men dog at gøre brug af telefonsupport, vil tiden til support via telefonen, blive afregnet efter tidsforbrug.

 

Supportkontakter

Som Microbizz kunde skal man have udpeget 1 – eller gerne 2 – supportkontakter. Som supportkontakt er man uddannet til at varetage daglige supportopgaver i sin virksomhed med særligt fokus på at fejlsøge og kvalificere henvendelser, som skal videre til Microbizz Servicedesk. Ønsker man yderligere supportkontakter kan det tilkøbes.

 

Hvad dækker support over?

Support dækker over støtte og hjælp til selvhjælp i forhold til, hvordan man anvender funktioner i implementerede arbejdsgange og hjælp til at udføre supportkontaktfunktionen.

Support er ikke

  • Undervisning, hjælp til ændring/implementering af arbejdsgange, bestilling på at få udført arbejde eller fejlmeldinger.
  • Spørgsmål, som tydeligt indikerer, at supportkontakten ikke forstår arbejdsgangen eller den understøttende funktionalitet i Microbizz. Her vil der blive fulgt op med tilbud om undervisning.

Eksempler:

  • Support er hjælp til, hvorfor et skema ikke gør som forventet.
  • Support er ikke undervisning i, hvordan man laver skemaer fra bunden.

Overblik over supportaftaler

Aftale Kontaktmuligheder Type Pris
Hypercare Ubegrænset kontakt via telefon, mail og/eller ekstranet via supportkontakter. Dækket af samarbejdsaftalen. 0 kr.
Udvidet supportaftale Ubegrænset kontakt via telefon, mail og/eller ekstranet via supportkontakter. Support-abonnement. 1.850 kr./måneden*
Basis supportaftale Ubegrænset kontakt via mail og/eller ekstranet via supportkontakter. Kontakt via telefon er ikke med i aftalen. Dækket af samarbejdsaftalen. 0 kr.
Timefakturering Kontakt via telefon, mail og/eller ekstranet. Virksomheden faktureres for forbrugt tid ved telefonisk henvendelse til Servicedesk, såfremt virksomheden ikke er i Hypercare eller omfattet af en udvidet supportaftale. Timefakturering. 950 kr./timen**

*)  Alle priser er ekskl. moms

**) Der rundes op til nærmeste 30 min.

 

Kontakt til Microbizz Servicedesk

Henvendelser til Microbizz Servicedesk, kan foregå via mail, ekstranet eller telefon.

Ventu Ekstranet: ekstranet.microbizz.dk

Mail: support@microbizz.dk

Telefonisk: +45 7023 5323 – Indvalg 2

Website: servicedesk.microbizz.dk

servicedesk.microbizz.dk – kan du få en komplet beskrivelse af vores support tilbud, kontaktmuligheder, uddannelse af supportkontakter, henvendelsestyper mm.

 

Fejl

Henvendelser vedr. fejl modtages i alle tilfælde – uanset hvilken supportaftale, virksomheden har med Ventu – og er naturligvis uden beregning. Se definitionen af begrebet “fejl” (hændelser) på servicedesk.microbizz.dk