Optimering af hastighed i Microbizz i forbindelse med tabel/liste-visninger

Siden seneste release, har der været nogle udfordringer med hastigheden i Microbizz i forbindelse med liste- og tabel-visninger.

Vi skriver her for at informere om nogle ændringer, vi har foretaget, som optimerer hastigheden i systemet.

Tabellens rækker/højde & ”Autosøg”

Ved at definere at tabellens størrelse fast er sat til ikke at fylde en hel side, har vi kunnet optimere hastigheden. Vi har samtidig besluttet, at funktionen ”Autosøg” vender tilbage.

Tabellens rækker er blevet optimeret, således, at vi nu har mulighederne: 25, 50, 100 og ALT.

SD Ny1

Marker alle

I samme omgang har vi valgt at introducere en ny måde at markere objekter på i Microbizz.

Der er nu ikke længere et flueben, men en ”markerings mulighed”. Dette gøres naturligvis på nogenlunde samme måde ved at markere i ”Vælg alle”.

Det er nu også muligt at markere enkelte objekter.(Se video)

Hold Shift nede på dit tastatur og træk langsomt for at markere flere på en gang.

Der vises nu også, hvor mange objekter, der er markeret.

SD ny

Disse tiltag skulle meget gerne påvirke hastigheden i Microbizz hos jer i positiv retning.

Hvis I har spørgsmål eller har brug for yderligere information, må I meget gerne kontakte vores support på support@microbizz.dk eller på tlf. 7023 5323.