>> Hjælpetekster / Ikke kategoriseret / / Marts 2019

Marts 2019

Indholdsfortegnelse

  Release Notes Q1 2019

  Q1-2019 releasen af Microbizz er sat til at udkomme om aftenen tirsdag den 5. marts, og vi vil her fortælle om de funktioner, der introduceres i denne version.

  Hurtigguide af Release Notes 2019

  Status og arbejdsområder:

  Det er nu muligt at begrænse hvilke status’er, man kan vælge, når en opgave har et bestemt arbejdsområde.

  Opsætningen, som ses på billedet nedenfor, tillader derfor kun at vælge den viste status på opgaver med arbejdsområdet ”Maintenance”.

  Denne funktion er især relevant for virksomheder med forskellige afdelinger, som ikke altid arbejder ens eller naturligt kan dele status’er.

  1

  Automatisk godkendelse og fakturering af opgaver:

  Nogle af de funktioner, som vores brugere er glade for, er:

  • Opgaver – Afventer godkendelse
  • Opgaver – Afventer fakturering

  Disse menuer er blevet opgraderet med en funktionalitet, som tillader at udføre begge handlinger automatisk ud fra nogle bestemte kriterier.

  Et tryk på den nye knap, som ses på billedet nedenfor, åbner en ny menu, hvori opsætningen for autogodkendelse og fakturering sker.

  Formålet er at lade systemet efterleve nogle regler, sådan at man selv kan bestemme, hvilke opgaver, der ikke behøver at blive gennemgået af en bruger for at komme videre i forløbet, men derimod automatisk kan processeres videre.

  2

  Ny ”serviceperiode type” – Faste datoer

  Service-funktionen er anvendt i stor grad hos virksomheder, der benytter udstyrsmodulet.

  Det er en yderst brugbar funktion, som tillader en nem og overskuelig håndtering af servicering af eget eller egne kunders udstyr.

  Den nye metode til at holde styr på servicedatoer ses markeret på billedet.

  Den nye metode fungerer ved at datoen for næste service altid er X antal dage i fremtiden i forhold til den fastsatte oprindelige seneste service.

  For eksempel:

  • Udstyr: Kran
  • Service type: Dage (Faste datoer)
  • Antal dage: 365
  • Seneste service dato: 01.01.2019
  • Service udføres den 17.01.2019

  Grundet valg af faste datoer til service, vil systemet nu bede om at få udført den næste den 01.01.2020.

  Deraf navnet ”Faste dage”.

  3 

  Ny skema-aktion – Opdater eksisterende projekt:

  Skema-aktioner er en af de mest anvendte dele af systemet. Hver dag er de med til at understøtte nemme og svære arbejdsgange for brugere af Microbizz. Derfor er det naturligt for os at fortsætte udviklingen af disse.

  Nu er der en ny aktion på vej, som kaldes: <Opdater eksisterende projekt>.

  Som titlen fortæller, vil denne aktion opdatere et allerede eksisterende projekt.

  Skemaet og derved aktionen kan udføres fra enten en underopgave eller selve projektet.

  4

  Release Notes 2019 – udvidet

  CRM

  På hovedvirksomheder er der nu kommet en ekstra dropdown menu under fanerne Udstyr, Skemaer, Timer mm. Den gør det muligt at vise eksempelvis timer og udstyr, der tilhører undervirksomhederne.

  1

  Blokerede/deaktiverede CRM-objekter bliver nu ikke længere vist i APP’en.

   

  Salg

  Der er nu muligt at angive givne produkter som “Favoritter” ved at markere produktet med en stjerne. Dog kun i webmodulet. Disse produkter vil være foreslået først ved en produktsøgning.

  Der er rettet en fejl, der gjorde, at man kunne tilgå rettigheder i SALG-modulet, selvom dette ikke var aktiveret i løsningen.

   

  Skemaer

  Det er nu muligt at filtrere specifikke skemabesvarelser frem, der endnu ikke er blevet afsluttet – eksempelvis besvarelser, der er blevet ‘Gemt til senere’. Funktionen kan findes under >Rapport>Filtre>Skema besvarelser.

  2

  Vi har gjort det muligt at angive en begrænsning på antal af karakterer i et tekstfelt.

  Ved statiske datofelter i skemaer, har man nu mulighed for at præge, at denne statiske værdi skal fremsættes med x antal dage.

  Ved redigering af skemabesvarelser, der indeholder billeder, har man tidligere kunnet risikere, at billedoplysninger gik tabt, hvis ikke man opdaterede billederne igen. Dette er nu rettet, således at oplysninger huskes.

   

  Udstyr

  Det er nu muligt at importere styklister til udstyr og udstyrstyper.

  Det er nu muligt at have individuelle styklister pr. udstyr, hvor det før udelukkende var bundet op på typen. Såfremt der ikke er en individuel stykliste på udstyret, benyttes typens stykliste som standard.

  Ved oprettelse af udstyr har man mulighed for at sige ‘Gem og nyt’. Herefter er der rettet en fejl, der gjorde, at nogle felter, der ellers ikke var synlige, blev gemt alligevel fra tidligere oprettelse.

  Under import af udstyr er det nu muligt på forhånd at angive, om dette udstyr er nedlagt.

  Såfremt man ønskede at nedlægge et udstyr, der i forvejen var deaktiveret, blev udstyret dernæst aktiveret. Dette er nu rettet, og et deaktiveret udstyr forbliver nu deaktiveret ved nedlægning.

  Det er nu muligt at søge efter udstyrs-datofelter med udgangspunkt i en periode, frem for udelukkende en unik dato. F.eks. hvornår er et udstyr oprettet: Fra dato XX-XX-XXXX til XX-XX-XXXX.

   

  Optimering af hastighed i Microbizz i forbindelse med tabel/liste-visninger

  Siden seneste release har der været nogle udfordringer med hastigheden i Microbizz i forbindelse med liste- og tabel-visninger.

  Tabellens rækker/højde & ”Autosøg”

  Ved at definere at tabellens størrelse fast er sat til ikke at fylde en hel side, har vi kunnet optimere hastigheden. Vi har samtidig besluttet, at funktionen ”Autosøg” vender tilbage.

  Tabellens rækker er blevet optimeret, således, at vi nu har mulighederne: 25, 50, 100 og ALT.

  3

  Marker alle

  I samme omgang har vi valgt at introducere en ny måde at markere objekter på i Microbizz.

  Der er nu ikke længere et flueben, men en ”markerings mulighed”. Dette gøres naturligvis på nogenlunde samme måde ved at markere i ”Vælg alle”.

  Det er også muligt at markere enkelte objekter ved at trykke på dem.

  Hold Shift nede på dit tastatur og træk langsomt for at markere flere på en gang.

  Der vises nu også, hvor mange objekter, der er markeret.

  4

   

  Begrænsning af IP

  Det er nu muligt at begrænse adgang til Microbizz via IP-adresser (ranges)

  Under INDSTIL>INDSTILINGER>Whitelist kan man angive start/slut ip-adresse.

  (Det kan respekteres også i appen)

  5

  Fakturering

  Der er foretaget mindre justeringer ift. tilføjelse af filer til en faktura, hvor man nu kan ændre i rækkefølgen af filerne, tilføje filer fra computeren og få et lettere overblik over allerede tilføjede filer.

  Systemet er blevet begrænset således, at det ikke længere er muligt at tildele EDI-faktura til en opgave, der ikke matcher hovedgruppering.

  Når man tager timer ud til fakturering fra CRM, kan man nu vælge at angive, at disse timer ej skal faktureres.

  Ændring i fakturalinjer gemmes nu automatisk, hvis man bogfører og sender fakturaen eller ønsker at se fakturaens PDF. Såfremt man ikke foretager en af disse to handlinger, vil systemet advare brugeren om, at der er linjer/ændringer, der ikke er gemt.

  Når der eksporteres fakturalinjer til et eksternt økonomisystem, viser listen med disse linjer nu alle resultater frem for 25 som standard.

  Der er rettet en fejl, som gjorde, at såfremt man ændrede i grundpriser, blev ændringerne også påført de objekter, der afviger fra grundpriserne.

  Der er rettet en fejl, som gjorde, at HTML-kode blev vist på fakturaer i Microbizz. Dette konverteres nu om til tekst.

   

  Opgaver

  Når man redigerer en opgave, er det nu muligt at vælge imellem yderligere adresser, såfremt disse er sat på virksomheden.

  Der er rettet en fejl, som gjorde, at man havde mulighed for at have en lukket opgave med en åben-status og ligeledes have en åben opgave med en lukke-status.

   

  APP

  Ved check ud og herefter redigering/tilføjelse af tidsregistrering kunne det risikere at blive nulstillet, hvis man samtidigt også besvarede et check ud-skema. Dette er nu rettet.

   

  Kalender

  Vi har tilføjet en indstilling, der kan afgøre, om en gentagen aftale skal 1) tillades, 2) ej tillades eller 3) gå til næste ledige arbejdsdag, såfremt aftalen lander på en helligdag. Der findes både en global indstilling til dette og en individuel indstilling pr. aftale.

  Kalenderaftaler, der stammer fra en planlægning, får nu også opdateret deres titel, såfremt titlen på opgaven ændres.

  Hvis man trækker i en aftale, der samtidigt også er en planlægning, blev ændringerne til aftalen ikke reflekteret ned på planlægningen. Det gør den nu.

   

  Rapportering

  Man kan nu på brugerdefinerede rapporter angive, om man ønsker, at 0-værdier skal vises eller efterlades tomme.

  Samtlige rapporter i Microbizz omlægges nu til at fastholde reelle felttyper og ikke konvertere til tekst. Dette betyder, at man i flere tilfælde vil opleve data er 1:1 i Microbizz og ved udtræk til eksempelvis excel-filer ift. hvad der er angivet i systemet.

   

  Timer

  Vi har ensrettet logikken bag tidsregistreringer, der går over midnat. Der er tilføjet en global indstilling, der afgør, om tidsregistreringer, der strækker sig over midnat, skal 1) Splittes op i to dele, 2) Registreres på første dagen eller 3) Registreres på anden dagen.

   

  Integrationer (E-conomic)

  Det er nu muligt at afgøre, om “Deres ref” fra et CRM-objekt skal synkroniseres over til E-conomic.

  Indstillingen findes under opsætning af E-conomic integrationen INDSTIL>Andre systemer>E-conomic.

   

  Påmindelser

  Det er nu en ny påmindelses-aktion, der omhandler manglende statusskifte på en opgave inden for en given mængde tid.

   

  Diverse

  Der er rettet en fejl, som kunne forårsage dobbelt-planlægninger.

  Der er justeret en smule ift. parametre på skemaer, der til tider kunne placeres på forkerte svarmuligheder i et skemafelt.

  Der er tilføjet mulighed for at skalere og flytte rundt på billeder inden det endelige billede gemmes (eksempelvis ved bruger-billeder)

  Der er rettet en fejl ved felttypen ‘En-af-mange (med indeks)’, der gjorde, at den oversatte værdi vha. oversættelsesfunktioner ikke blev vist korrekt.

  Der er rettet en fejl, hvor der ved redigering/kopiering af vareforbrug på en opgave kunne ske en nulstilling ved betragtning af varen fra eksisterende produktkatalog. Dette ledte til tider til uvillig opdatering af priser på produktet.

  Der er rettet en fejl, som gjorde, at afgifter/tillæg blev påført kreditnota.

  Ved påmindelsesaktioner, der afsender SMS, er det nu muligt at angive en SMS-skabelon

  Team-rettigheder i BRUGER-modulet er blevet tilpasset således, at rettigheden ‘Teams’ nu kun dækker over oprettelse af nye teams, hvor den før også dikterede, om brugere måtte tildele andre brugere til teams. Sidstnævnte er nu bundet op på rettigheden om redigering af brugere.

  Budgetfelter på opgaver/projekter kan nu tilføjes i layout.

  Det er nu muligt at tilføje billeder til et udstyr under brug af layout.

  Ved global søgning efter personer er det nu muligt at se, hvilken virksomhed personen er tilknyttet.

  Vi har rettet en fejl, der gjorde, at givne mails ikke blev indlæst på de respektive objekter ved brug af mailimport.

  Ændring ved eksport af “penge” felter, der nu automatisk altid har to decimaler.

  Tilføjelse af vareforbrug vha. udstyr på APP’en var muligt på lukkede opgaver. Dette er nu ikke længere muligt.

  Man kan nu indsætte projektets nummer som sekundær tekst.

  Det er nu muligt at have et opgave-filter inden i et udstyr-filter.

  Optimeret filtrering af EDI’er, der før havde tendens til at gå i stå.

  Knappen ‘Overfør til tilbud’ på opgaver vises nu ikke, såfremt SALG-modulet ikke er aktiveret.

  Opgave- og EDI-filtre kan nu afvikles sammen med hinanden.

  Ved redigering eller oprettelse af bruger er der nu lavet ændring til valg af standard team, der til tider resulterede i, at der blev sat et standard team, selvom dette ikke var valgt.

  Når man ønsker at gemme et objekt som PDF, husker systemet ikke længere, hvad der sidst har været indtastet i ‘Send mail til’-feltet.

  Der er rettet en fejl, som betød, at visse elementer blev usynlige efter at have flyttet en dialogboks, hvor man dernæst ønskede at folde vindue/boksen ud.

  Der er rettet en fejl, som gjorde, at man fik vist et felt under oprettelse af gentagelse på en gentagen løs opgave, der ikke skulle vises.

  Der er rettet en fejl, som gjorde, at man til tider kunne få vist afgifter på fakturaer, selvom disse ikke var påført.

  Hjalp denne tekst dig?

  Vi takker for din feedback!


  Kategorier: Ikke kategoriseret